Uitnodiging tot verhoor?

U ontvangt een uitnodiging om een verklaring te gaan afleggen bij de politie? Hoe ernstig is de zaak? Wat mag de politie? Waar heeft u recht op? Neem contact met ons gespecialiseerd team op zodat wij u hierop een helder antwoord kunnen bieden.

Voorbereidingen

Tijdens een voorafgaand gesprek coachen wij u op het afleggen van een verklaringen bij de politie. Wij bekijken samen de eventuele valkuilen in uw dossier en zorgen dat u perfect voorbereid aan het verhoor kan beginnen.

Verklaring afleggen

Wij leveren een actieve bijstand tijdens uw verhoor. Er wordt stipt op toegekeken dat uw rechten door de politie worden gerespecteerd en er geen druk op u wordt uitgeoefend.

Opvolging na verhoor

Na het afleggen van uw verklaring volgen wij het onderzoek verder nauwgezet op. Uw probleem houdt immers meestal niet op nadat u werd verhoord. Het is onontbeerlijk om ook na het verhoor de vinger aan de pols te houden en actief de procedure te blijven sturen.

Belang goede verklaring

Het is bijzonder belangrijk om van in de beginfase van een strafprocedure goed omringd te worden. Uw rol in het proces start immers op het moment van verhoor. Uw verklaring zal in de rest van de procedure vaak centraal staan. Onze bijstand tijdens het verhoor kan het verschil maken.

Bel – mail – chat met ons

Wij grijpen actief in waar nodig, ook moet er bij de voorbereiding van een verhoor gezorgd worden dat er geen vergissingen worden begaan die later ernstige gevolgen kunnen hebben in het strafproces.

Hoe werkt het?

U kreeg een uitnodiging tot verhoor? U bent ongerust en wenst niets aan het toeval over te laten?
U wil de best mogelijke verdediging?

Jorgen Van Laer was als trainer bij de orde van advocaten verantwoordelijk voor de opleidingen met betrekking tot bijstand bij verhoor. VLVM advocaten is uiterst gespecialiseerd in bijstand bij verhoor en de navolgende strafrechtelijke verdediging.

U ontvangt een uitnodiging tot verhoor. U wordt verzocht om u op een welbepaalde datum aan te bieden bij de politie voor het afleggen van een verklaring. Als bijlage aan uw uitnodiging tot verhoor zal u een verklaring van uw rechten treffen die u wijst op het feit dat u tijdens uw verhoor recht heeft op bijstand van een advocaat. Vaak weet u daarmee niet waar u aan toe bent. Hoe ernstig is de zaak? Wat mag de politie en wat niet? Waar heeft u recht op?

Het is zeer belangrijk om van in de beginfase van een strafprocedure goed geholpen en beschermd te worden. Uw rol in het proces start op het moment van verhoor. Tijdens het verhoor is het de taak van de advocaat om uw rechten te verdedigen. Ook moet er voor gezorgd worden dat er geen vergissingen worden begaan die later ernstige gevolgen kunnen hebben in het strafproces. Een goede voorbereiding is dus uitermate belangrijk.

Een familielid gearresteerd? Een huiszoeking uitgevoerd?
Bel onmiddellijk ons noodnummer 04/70.03.58.19 voor onze bijstand.

Kunnen wij u helpen bij een verhoor? Maak snel een afspraak!